הכנסת אתר -אישור

שלום

מבדיקת בקשתך להכנסת אתר חדש לאינדקס "ים זה השטח שלנו " 

עולה כי האתר אכן לא היה קיים באינדקס ולכן הוכנס .

כמו כן עומד לרשותך לוח מודעות חדשני להכנסת מודעות בנושא הרלוונטי לגביך והכל חינם

תודה ובהצלחה