תקנון ותנאי השימוש באתר

 

 


 הגבלת אחריות


 


שרות סוכן חכם


 


השימוש במידע ומדיניות פרטיות


 


מידע מטעם האתר והבעלים


 


אינדקס עסקים


 


אבטחת מידע


 


תנאי השימוש באתר והתכנים


 


תשלום דרך האינטרנט


 


זכות לעיון במידע


 


נוהלי הרשמה ומסירת מידע אישי


 


ביטול עיסקאות


 


זכויות יוצרים וקניין רוחני


 

 פרסום מודעות באתר


 

 שירות דיוור ישיר


 

 תכנים אסורים


 


לקוחות פרטיים


 


מדיניות ניהול פרסומות


 


שרות לקוחות


 


יבואנים / בעלי חנויות / לקוחות עיסקיים


 


קובצי   COOKIES


 


תחולת הדין וסמכות שיפוט


 
מבוא :

 

 ברוכים הבאים לאתר "SEAZONE - ים זה השטח שלנו " אשר יקרא לצורך נוחות בתקנון "האתר".

השימוש באתר ובתכנים המוצגים, לרבות ביקור וגלישה באתר ו/או רישום לאתר ו/או כל שימוש אחר בו ובתכניו הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 
נבקשך לקרוא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש באתר ולאשרם טרם שימושך והרשמתך לאתר.

במידה ואינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתנאי השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.
 
תחילת השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתקנון ולתנאי השימוש שבו.

במידה ויש לך שאלה בנוגע לתנאי השימוש נשמח לעמוד לרשותך לצורך מתן תשובה דרך לחיצה על הכפתור
"צור קשר" שנמצא באתר.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.

הגבלת אחריות:


המידע הממשקים והתכנים המופיעים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם והבעלים, העובדים, והמנהלים, באתר לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.
הבעלים לא יישאו בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס למידע ולתכנים הנמצאים באתר על כל מדוריו וממשקיו, לרבות מדור כתבות ומאמרים,תגובות גולשים למאמרים, גלריית התמונות, תגובות גולשים לתמונות, המלצות, הכוונות, ממשק המלצות ותחזית מזג אויר,  התייחסויות שיתופים והמלצות של גולשים אחרים,  פרסומות, טיפים, חוות דעת, מודעות , תגובות גולשים למודעות, אתרים ו/או עסקים מומלצים, ציוני גולשים לאתרים ו/או עסקים מומלצים , שימושון וכל חומר שניתן להעלות ו/או לכלול באתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות מלל ו/או קבצים מסוגים שונים ו/או הודעות ו/או תמונות ו/או קישורים ו/או שיתופים של תכני האתר באתרים אחרים וכל מידע ונתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד, להלן:"התכנים") .
התכנים המופיעים באתר לרבות ממשק תחזית מזג אויר בדף הבית,המלצות והסברים הינם בגדר המלצה בלבד ועל אחריותך המלאה והבלעדית ,ואין בהם כדי לחייב את הבעלים ו/או להטיל עליהם אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות שלך ושל שאר הגולשים בהסתמך על אותה המלצה .
כמו כן ידוע לך כי נתוני תחזית מזג האויר וההמלצות המופיעות בממשק התחזית שבדף הבית של האתר מוכנסות על ידי חובב מזג אויר ולא עלידי חזאי מוסמך והינם בגדר המלצה בלבד.כמו כן ידוע לך כי תחזית מזג אויר הינה מדע לא מדויק אשר נתון לשינויים תכופים ובלתי צפויים כמו גם שגיאות בקריאת ו/או מדידת הנתונים והתפתחויות פתאומיות.
כל הנתונים המופיעים בממשק התחזית בדף הבית או במייל עידכון התחזית שישלח אליך במידה וביקשת זאת דרך מערכת הדיוור הישיר הינם בגדר המלצה בלבד והינך מבין ויודע כי אין להסתמך על נתוני ממשק התחזית בדף הבית בלבד וכי יש לבצע בדיקה נוספת באתרי חיזוי רישמיים או להתייעץ עם גורמים מקצועיים ומוסמכים.
האחריות על התכנים מהימנותם, דיוקם, אמינותם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם.הבעלים לא יישאו בכל אחריות לנזק גופני או כספי, אובדן, הפסד, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על האמור בתכנים.
הבעלים לא יהיו צד לכל עסקה ולא יישאו בכל אחריות לשירותים ו/או למוצרים ו/או למידע, המופיע במודעות המתפרסמות באתר. כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה עסקית או פרטית שהתפרסמה באתר תסוכם ישירות בין הקונה לבין המפרסם שמסר את המודעה לפרסום.
 
הבעלים לא יישאו בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס למידע ולתכנים הנמצאים באתר ובכל אמצעי אחר בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים ו/או כלי התקשורת שלך וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש, ישירים או עקיפים שיגרמו לך לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש במידע ובתכנים אלו.
הינך מצהיר בזאת כי אתה האחראי הבלעדי לכל שימוש אשר תעשה ותיחשף באתר ובתכניו.
ידוע לך כי חלק מהמידע והתכנים המתפרסמים באתר לרבות הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה באמצעות קישורים (לינקים) לאתרים נוספים ברשת האינטרנט.
הבעלים אינם אחראים ו/או שולטים ו/או בודקים את הקישורים (לינקים) לאותם אתרים ואינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע והנתונים המוצגים באתרים אלו.
כמו כן הבעלים אינם מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ואכן יובילו לאתרי אינטרנט פעילים.
הבעלים אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך  ו/או לרכושך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והנתונים המופיעים באתרים הנוספים שאליהם תגיע דרך שימוש בקישורים ו/או דרך הפרסומות הקיימות באתר.
הבעלים רשאים לשנות מעת לעת את מבנה וצורת האתר, להוסיף ,לשנות או להוריד ממשקים, לשנות להוסיף או לגרוע חלק מתכניו וזאת ללא כל צורך במתן הודעה על כך מראש והינך מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבעלים בקשר לכך.
הבעלים אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות לרבות כשלים טכניים בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בקווי התקשורת ו/או באתר ו/או בשרתים בהם הוא מאוחסן ו/או מכל סיבה אחרת ולא יהיו אחראים בכל מקרה כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף,  בשל חוסר יכולתך לעשות שימוש באתר ו/או בשירותיו ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק והינך מצהיר בזאת כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותיו.
הבעלים וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר ותכניו ו/או בהימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים בתכניו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה.


 

 
 
 


מידע מטעם האתר והבעלים


באתר תמצא מידע מערכתי המתפרסם באתר מטעם הבעלים, כדוגמת, שימושון כתובות וקישורים, מאמרים בנושאים שונים (שנכתבו ע"י הבעלים), תמונות בגלריית התמונות (שהועלו ע"י הבעלים), אינדקס עסקים-ים של עסקים (עסקים שהועלו ע"י הבעלים), ממשק התחזית, הודעות בממשק החדשות, הפניות לכתבות ו/או הודעות באתרים אחרים בארץ או בחו"ל, קישורים לאתרים אחרים, מדריכים, מגדירים וכיו"ב.
הבעלים עושים מאמץ רב בהבאת איסוף וריכוז המידע באתר.
יחד עם זאת, ייתכן שיפלו בו בתום לב טעויות שיבושים ואי דיוקים וייתכן אך שחלו בו שינויים לאחר מועד איסופו.
כל המידע המפורט לעיל יהיה כפוף לתנאי "הגבלת האחריות" שמופיעים בסעיף למעלה לרבות כל ההתניות שבו ובפרט ההתניות וההסתיגויות בקשר עם המלצות מזג האויר שמוכנסות לממשק מזג האויר בדף הבית של האתר.
במידה ומצאת אי דיוקים ו/או טעויות ו/או חוסר במידע מכל סוג במידע הנ"ל הינך מוזמן לפנות אל הנהלת האתר דרך כפתור 
"צור קשר" והבעלים יבדקו בעיון את מהות ונושא הפניה ויתקנו את הדרוש במידה ונדרש תיקון  בהקדם.


 

 
 


תנאי השימוש באתר ובתכנים


הינך רשאי להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להוראות תקנון האתר ובהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן.
המידע והתכנים באתר הינם לשימושך האישי בלבד והינך מתחייב שלא לבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע ולתכנים ולא להרשות שימוש כלשהו בהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה לצד ג' כלשהו .
הינך מתחייב לעשות שימוש במידע ובתכנים שבאתר רק בהתאם לתקנון ותנאי השימוש באתר, אלא אם כן קיבלת מראש ובכתב את הסכמת הבעלים לכך.
הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף ו/או להעתיק נתונים מהאתר, בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות וכל שימוש אחר שאינו בגדר צפייה ושימוש אישי ורגיל באתר וזאת לשם מטרות מסחריות או אחרות.
הינך מתחייב שלא להציג את האתר ו/או חלקים ו/או ממשקים ו/או  מדורים ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר בבעלותך ו/או בבעלות צד ג' לרבות קישורים לתכנים באתר במנותק מהדפים שבהם הם נמצאים ללא הסכמת הבעלים או מנהלי האתר לכך מראש ובכתב.
 

 


נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי

 
במסגרת השימוש באתר ובשירותים הכרוכים בתשלום כגון לוח המודעות או אינדקס עסקים תידרש למסור ולהזין מידע ונתונים אישיים כמו שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני,כתובת אתר, פרטי אמצעי תשלום ועוד.
כמו כן תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בכל כניסה לאתר או להרשם לאתר על ידי לחיצה והתממשקות עם מערכת ה- FACEBOOK.
הינך מתבקש לשמור על שם המשתמש והסיסמה כדי למנוע שימוש לרעה בהם ולא למסור אותם לשימושו של כל צד ג'.
נתונים אלה (פרט לנתוני אמצעי התשלום) יועברו וישמרו במאגר המידע של האתר והבעלים שיעשו בו שימוש בכפוף למדיניות הפרטיות של האתר או על פי הוראות כל דין.
לידיעתך - אין חובה למסור פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, בחלק מהשירותים שמספק האתר והכרוכים בתשלום כגון לוח המודעות או קידום באינדקס עסקים ו/או שרותי פרסום לא יתאפשר לפרסם מודעה בתשלום או לקדם אתר/עסק בתשלום, ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס מילוי הפרטים כשדות חובה.
הנתונים המוגדרים כשדות חובה בטופס מילוי הפרטים, יודגשו ויסומנו בכוכבית באופן שונה ובולט משאר השדות .
 

 

 
 


פרסום מודעות באתר


השימוש בלוחות האתר הינו על אחריותך האישית בלבד.

השימוש בלוחות האתר מוגבל לפרסום מודעה באמצעות טקסט, תמונות, קול, מולטימדיה בנוגע לציוד/מוצר/שירות שמפרסם המודעה מבקש לפרסם ו/או למכור ו/או להחליף ו/או להעניק ו/או להשכיר, לגולשים ברשת האינטרנט המתעניינים באותן מודעות ואין להשתמש בלוחות האתר למטרה אחרת מהמטרה הנ"ל.

מובהר בזאת, כי הבעלים והאתר אינם אחראים על תוכן המודעות המתפרסמות במסגרתו ואין לפרסם מודעות שנושאיהן אינם חוקיים ו/או פוגעניים ו/או שאינם עומדים בתנאי תקנון האתר.
 
מובהר בזאת, כי המידע והתכנים שישלחו על ידך לפרסום בלוחות המודעות יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, לרבות מנועי חיפוש אוטומטים בארץ ו/או בחו"ל הסורקים את האתר והבעלים וכל מי מטעמם לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או לכל צד שלישי עכב כך.
 
הבעלים רשאים לשנות/לערוך/למחוק/לשכתב  כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי  ובהתאם לתנאי השימוש באתר והינך מאשר כי אין ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הבעלים ו/או האתר בקשר לכך.

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לא לאשר מודעה שתוכנה אינו ראוי ו/או אינו חוקי ו/או אינו עומד בקריטריונים ובתקנון האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או מוסד או ישות משפטית.

הינך מתחייב שלא להכניס לתוך מודעה שהינך מפרסם, לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר בין בכתב ובין בתוך כותרת או בתוך תמונה אלא רק בשדה המיועד לכך במידה וקיים. פרסום של מספר טלפון וכתובת המייל שלך , יעשו אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי.

 
 

 


לקוחות פרטיים


באתר קיימים מבחר של מסלולי פרסום מודעות בחינם ומסלולי פרסום כנגד תשלום ללקוחות פרטיים/עסקיים, הכול כמפורט ולפי התנאים הנקובים באתר.הינך מתחייב לבחור ולפרסם אך ורק במסלול הפרסום המיועד ללקוח הפרטי אשר מסומן באתר בצורת כפתור שעליו רשום "לקוחות פרטיים".
תעריפי השימוש של מסלולי הפרסום והשירותים השונים יופיעו במחירון אשר יפורסם באתר ואשר יופיע בצורה ברורה קודם לסיום תהליך הפרסום ובחירת המסלול על ידך .
לבעלים עומדת הזכות לשנות ו/או לעדכן את תעריפי השימוש, המסלולים ויתר תנאי התקשרות, מעת לעת על פי שיקול דעתם הבלעדי.
הינך מצהיר כי הסעד היחיד שתהיה זכאי לו בכל מקרה בו לא תסכים לקבל את תנאי השימוש והתעריפים החדשים, יהיה קבלת החזר כספי יחסי בעבור התקופה ממועד קבלת הודעתך אצל הנהלת האתר על בקשתך למחיקת הודעת הפרסום שלך ועד לסוף התקופה שבגינה שילמת עבור המודעה ו/או השירותים.
למען הסר ספק סעד זה מתייחס אך ורק למקרה שבו תתבקש לשלם תוספת כספית למודעה ו/או שרות שהספקת לרכוש ולשלם בגינו קודם לשינוי המחירון ותנאי השימוש החדשים.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הינך מצהיר כי אין ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הבעלים ו/או האתר בקשר עם תעריפי השימוש, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות החדשים.


 

 
 


יבואנים/ בעלי חנויות/לקוחות עסקיים/בעלי אתרים/בעלי מקצוע


יחיד או שותפות או תאגיד מכל סוג שהוא שעיסוקם יבוא/יצוא ו/או מכירות ברשת האינטרנט ו/או מכירות בחנות ממכר ו/או בעלי מקצוע ונותני שירותים בתשלום ו/או בכל סוג מסחר ישיר או עקיף של מוצרים או שירותים יחשבו ללקוח עסקי לצורך התקנון ותנאי השימוש באתר.
באתר קיימים מבחר של מסלולי פרסום מודעות בחינם ומסלולי פרסום כנגד תשלום ללקוחות עסקיים, הכול כמפורט ולפי התנאים הנקובים באתר.הלקוח העסקי מתחייב לבחור ולפרסם אך ורק במסלול הפרסום המיועד ללקוח העסקי אשר מסומן באתר בצורת כפתור שעליו רשום "סוחרים/סוכנים".
הכנסת מודעה או שימוש אחר של לקוח עסקי באתר במסלולי הפרסום המיועדים ללקוחות פרטיים יגרמו למחיקת המודעה ו/או לאי אישורה ללא כל התראה וזאת מבלי לפגוע בסעדים האחרים הקיימים לבעלים בקשר עם כך.
תעריפי השימוש של מסלולי הפרסום והשירותים השונים יופיעו במחירון אשר יפורסם באתר ואשר יופיע בצורה ברורה קודם לסיום תהליך הפרסום ובחירת המסלול על ידך .
לבעלים עומדת הזכות לשנות ו/או לעדכן את תעריפי השימוש, המסלולים ויתר תנאי התקשרות, מעת לעת על פי שיקול דעתם הבלעדי.
מובהר בזאת, כי המידע והתכנים הנשלחים על ידך לפרסום בלוחות המודעות יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, לרבות מנועי חיפוש אוטומטים בארץ ו/או בחו"ל הסורקים את האתר.הבעלים וכל מי מטעמם לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או לכל צד שלישי עכב כך.
כלקוח העסקי הינך מתחייב כי תוכן המודעה שתשלח לפרסום באתר, יכלול רק את פרטי המוצר או השירות ולא יכלול פרסום עצמי מכל סוג שהוא.
הלקוח העסקי מאשר ומצהיר כי במודעות המפורסמות על ידו אין הפרה על הוראות כל דין ו/או זכויות צד שלישי כלשהו. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לא לאשר ו/או למחוק מודעה שתוכנה אינו ראוי ו/או אינו חוקי ו/או אינו עומד בקריטריונים ובתקנון האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או מוסד או ישות משפטית. כמו כן רשאים הבעלים, על פי שיקול דעתם, להסיר מודעה שהינה בגדר הודעה כפולה מטעם אותו לקוח עסקי או מודעה שתוכנה כולל פרסום עצמי מכל סוג שהוא ללא כל התראה.
הלקוח העסקי מאשר ומצהיר כי הבעלים לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/א והוצאה שייגרמו לו במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך.


 


שרות סוכן חכם


שירות חיפוש ממוקד ואוטומטי אשר קיים באתר בלוחות המודעות ומאפשר לך במידה ותהיה מעוניין בכך ולאחר שתמלא את טופס מילוי הפרטים הרלוונטי שבשרות, לקבל התרעה ישירות למייל שמסרת במהלך הרשמתך לאתר ו/או לשרות, בכל פעם שמתפרסמת מודעה או מידע אחר בתחום ו/או במידע הרלוונטיים לגביך ואשר הזנת בקטגוריות החיפוש שהזנת בטופס.
במייל שתקבל יופיעו הפניות ו/או קישורים למודעות הרלוונטיות אשר התפרסמו באתר ואשר עונות לקטגוריות החיפוש שהזנת.
השירות הינו לשימושך האישי בלבד ואינו כרוך בתשלום.
הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את שירות הסוכן חכם ו/או את ההתרעות למייל בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.
ידוע לך כי השרות הינו אוטומטי ומסתמך על נתונים הנמצאים באתר ובלוח המודעות שבו בכל רגע נתון ויכולים להשתנות ו/או להימחק על ידי מוסרי המודעות עצמם.
הבעלים יפעלו כמיטב יכולתם על מנת לשלוח לך את התוצאות בצורה נכונה תקינה ומדויקת ככל הניתן ובהתאם לקטגוריות החיפוש שהוגדרו על ידך.
כמו כן ידוע לך כי אין אפשרות למנוע שגיאות, שיבושים וטעויות בהודעות שישוגרו ו/או בדרך שיגורן ו/או במועד העברתם אליך באמצעות קווי תקשורת והשרתים שלבעלים אין שליטה על תקינותם ולא תהיה לך כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לך באמצעות השירות דלעיל.
כל שימוש בהודעות לרבות לינקים ו/או קישורים שתקבל במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד.


 

 
 


אינדקס עסקים – ים של עסקים


אינדקס עסקים או בשמו באתר " ים של עסקים " הינו מאגר של יבואנים, חברות, בתי עסק, בעלי מקצוע ונותני שירות בתחומים שונים ומגוונים להלן "אינדקס".
האינדקס מספק למשתמשים באתר מדריך עדכני לחיפוש בית עסק בקטגוריות שונות ומגוונות. כמו כן במסגרת האתר יכול כל גולש להוסיף המלצות או לדרג כל בית עסק המופיע באינדקס.
יחיד או שותפות או תאגיד מכל סוג שהוא שעיסוקם יבוא/יצוא ו/או מכירות ברשת האינטרנט ו/או מכירות בחנות ממכר ו/או בעלי מקצוע ונותני שירותים בתשלום ו/או בכל סוג מסחר ישיר או עקיף של מוצרים או שירותים יחשבו "ללקוח עסקי" לצורך התקנון ותנאי השימוש באתר.
באינדקס ניתנת אפשרות לכל לקוח עסקי לפרסם את פרטיו לרבות השירותים והמוצרים המשווקים והנמכרים על ידו, כתובת אתר, כתובת מייל, מילות חיפוש שבהם הוא רוצה להופיע באתר, לוגו, פרטי התקשרות, קישורים למוצריו, מספר טלפון לחיוג מהיר ועוד.הלקוח העסקי מתחייב בזאת כי יפרסם אך ורק נתונים נכונים ומדויקים לגבי פעילותו ובקטגוריה המתאימה באינדקס שבאתר.
הלקוח העסקי מתחייב להכניס את פרטי בית העסק לאינדקס רק לקטגוריה אחת שמתאימה לסוג העסק .במידה והעסק מספק שירותים ו/או מוצרים ביותר מקטגוריה אחת, יוכל הלקוח העסקי לפנות להנהלת האתר בבקשה לשייכו לקטגוריות נוספות באמצעות תיבת
"צור קשר".
באינדקס קיימים מבחר של מסלולי פרסום בחינם ומסלולי פרסום ו/או קידום כנגד תשלום, הכול כמפורט ולפי התנאים הנקובים באתר.
תעריפי השימוש של מסלולי הפרסום והשירותים השונים יופיעו במחירון אשר יפורסם באתר ואשר יופיע בצורה ברורה קודם לסיום תהליך הוספת העסק ובחירת המסלול על ידך .
לבעלים עומדת הזכות לשנות ו/או לעדכן את תעריפי השימוש, המסלולים ויתר תנאי התקשרות, מעת לעת על פי שיקול דעתם הבלעדי.
מובהר בזאת, כי המידע והתכנים הנשלחים על ידך לפרסום באינדקס יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, לרבות מנועי חיפוש אוטומטים בארץ ו/או בחו"ל הסורקים את האתר.הבעלים וכל מי מטעמם לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או לכל צד שלישי עכב כך.
הלקוח העסקי מאשר ומצהיר כי בפרטי בית העסק  המפורסמים על ידו אין הפרה של הוראות כל דין ו/או זכויות צד שלישי כלשהו. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לא לאשר ו/או למחוק כרטיס עסק שתוכנו אינו ראוי ו/או אינו חוקי ו/או אינו עומד בקריטריונים ובתקנון האתר ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בכל אדם או מוסד או ישות משפטית. כמו כן רשאים הבעלים, על פי שיקול דעתם, להסיר כרטיס עסק שהינו בגדר כרטיס כפול מטעם אותו לקוח עסקי או כרטיס עסק בקטגוריות שאינן מתאימות ו/או מייצגות נכונה את בית העסק.
הלקוח העסקי מאשר ומצהיר כי הבעלים לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או והוצאה שייגרמו לו במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך.

יש לציין כי במהלך בניית והקמת האתר הוכנסו לאינדקס על ידי הבעלים קישורים לאתרי עסקים ו/או יבואנים ו/או עוסקים ו/או חנויות בהתאם לקטגוריות הקיימות באינדקס.
הבעלים עשו ככל יכולתם לאתר ולכלול את מרבית העסקים הקיימים ברשת האינטרנט ומחוצה לה ובהתאם לקטגוריות הקיימות באינדקס בהתאם ליכולת החיפוש, הידע והמקורות הגלויים והפתוחים לציבור הרחב ולבעלים, אבל סביר להניח כי עסקים רבים אשר תחום עיסוקם מקביל וזהה לקטגוריות באינדקס לא נמצאו ולא נכללו באיסוף הראשוני ולפיכך  גם לא מופיעים באינדקס.
בהתאם להוראות כל דין, באותם עסקים שנמצאו ברשת האינטרנט ואשר הוכנסו לאינדקס על ידי הבעלים מופיעה רק כתובת הקישור לדף הבית, תמונת דף הבית ושפת האתר של העסק המקושר ללא פרטי התקשרות ו/או לוגו ו/או כל מלל נוסף.
בעסקים אשר לא נמצא תחת שמם אתר אינטרנט פעיל הוכנס שם העסק ופרטי התקשרות תחת הקטגוריה המתאימה באינדקס.
במידה והעסק ו/או האתר המקושר אשר הוכנסו לאינדקס על ידי הבעלים, אינם מעונינים ואינם רוצים להופיע באינדקס, מתחייבת הנהלת האתר להסיר את הקישור ו/או את שם בית העסק מהאינדקס וזאת לאחר פנייה של בית העסק אל הנהלת האתר באמצעות תיבת
"צור קשר" ובכפוף לבדיקת הבעלים כי הפונה הינו אכן נציגו הרישמי של בית העסק .

 תשלום באתר דרך האינטרנט

 
 
האתר עושה שימוש במערכת אבטחה בתקנים המחמירים ביותר שמופעלת על ידי חברת
פלא-פיי 
לפני השלמת העסקה באתר והתשלום בגינה, תועבר לשרתי חברת
פלא-פיי המאובטחים 
סליקת אשראי באמצעות 
פלא-פיי מבטיחה לך כי נתוני האשראי שתמסור מבלי לחשוף את נתוני כרטיס האשראי למקבל התשלום לקוחות פלא-פיי נהנים מהגנה ברמה הגבוהה בעולם על פרטיהם האישים ואמצעי התשלום שלהם ויכולים לבצע תשלומים אוטומטיים באינטרנט ע"י הזנת שם משתמש וסיסמא בלבד – מבלי למסור את מספר כרטיס האשראי בכל תשלום.
שירותי פלא-פיי ניתנים ללקוחות משלמים- חינם!
הבעלים רשומים  אצל שלטונות מ.ע.מ כעוסק מורשה כחוק. כל המחירים המופיעים במסלולי הפרסום בלוחות המודעות ו/או באינדקס העסקים הינם מחירים הכוללים מע"מ .
במידה ותרצה לקבל חשבונית מס כחוק יש לפנות להנהלת האתר באמצעות כפתור " צור קשר", להזין את מספר העסקה ו/או מספר האישור ו/או מספר המודעה וחשבונית מס כחוק הכוללת חתימה דיגיטאלית מאת SEAZONE- ים זה השטח שלנו תשלח לך בחזרה למייל האישי .
ידוע לך כי בהתאם לחוק הקיים, פרטי כרטיס האשראי שמסרת בעסקה הראשונה שביצעת באתר אינם יכולים להישמר במאגר הנתונים של האתר ו/או של הבעלים ולכן תצטרך להמציא את פרטי האשראי בכל פעם שתרצה לבצע עסקה נוספת ו/או פרסום נוסף.
ידוע לך כי כל הגשת פרטים כוזבים לרבות פרטי נתוני כרטיס האשראי שם ותעודת זהות, הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
כמו כן במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י אחת מחברות האשראי תקבל הודעה מתאימה מהמערכת והעסקה שביצעת לא תצא אל הפועל ולא תחייב את הבעלים באספקת הפרסום ו/או המודעה ו/או השרות שבגינו בוצעה העסקה.
הבעלים יהיו זכאים להחליף ספק סליקה כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי ובלבד שיעמוד בכל התקנים הנדרשים בהתאם לחוק.
 

 


ביטול עסקאות


בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 ולאור האמור בסעיף מכר מרחוק (אינטרנט( והיות שערך פרסום מודעה בודדת בלוחות אינו עולה על סך של 50 ₪, בכל מקרה של ביטול ו/או בקשה לביטול ו/או למחיקה של מודעת פרסום שתפרסם בלוחות האתר בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית ו/או לאחר שהתפרסמה והופיעה בלוחות, לא תהיה זכאי  להחזר כספי כלשהו.

כמו כן ובכפוף להוראות הדין הבעלים לא יהיו חייבים לשפות את המפרסמים במדור "ים של עסקים " בסכום כלשהו ו/או להחזיר כספים 
בכל מקרה של ביטול ו/או בקשה לביטול ו/או למחיקהו/או ביטול קידום העסק שבבעלותם לפני מועד תום תקופת הפרסום ו/או ההתקשרות הרלוונטית ו/או לאחר שהתפרסמה והופיעה במדור "ים של עסקים" באתר.
האמור לעיל יחול בהתאמה גם על כל שירות הניתן בתשלום באתר כגון פרסום ו/או קידום ו/או הדגשה באתר לרבות רכישת באנרים בגדלים שונים באתר ואשר המפרסם מבקש ל
בטל ו/או למחוק ו/או להסיר לפני מועד תום תקופת הפרסום הרלוונטית ו/או לאחר שהתפרסמו והופיעו באתר.

 
 

 

 
 


שירות דיוור ישיר ורשימת תפוצה


הבעלים ישלחו אליך מדי פעם הודעות באמצעות דואר אלקטרוני מידע בדבר תחומי הפעילות של האתר, שירותים, וכן מידע בעל תוכן שיווקי ופרסומי שיצורף לדואר הנשלח אליך יחד עם תחומי הענין שסימנת במהלך ההרשמה.
בהתאם להוראות החוק, מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת את הסכמתך המפורשת לכך, באמצעות מילוי הפרטים בטופס ההרשמה לרשימת התפוצה ובהתאם לתחומי העניין שמולאו בטופס ההצטרפות על ידך.
ידוע לך כי בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות מתן הודעה מתאימה לבעלים ו/או להנהלת האתר.
הבעלים מתחייבים שלא למסור את פרטיך האישיים למפרסמים או לכל גורם מסחרי המהווה צד שלישי.
הבעלים ורק הם יחליטו איזה סוג מידע הנמצא באתר ו/או השירותים ו/או התוכן הפרסומי ישלח אליך ואיזה סוג מידע ישלח למשתמשים אחרים באתר והכל בהתאם לתחומי הענין שמולאו בטופס ההצטרפות על ידך ואתה מוותר מראש על כל טענה בנוגע למידע ו/או שירותים ו/או תוכן פרסומי שפורסם או הופיע  באתר ולא נשלח לך באמצעות השירות דלעיל.
 

 

 


מדיניות ניהול פרסומות באתר


הפרסומות המועלות באתר מנוהלות על ידי הבעלים ו/או חברות פרסום שונות (צד ג') בהתאם להרשאה שניתנה ו/או תינתן להן על ידי הבעלים.
ידוע לך כי הפרסומות המופיעות והמנוהלות ע"י חברות הפרסום השונות מתבצע באמצעות
קבצי cookies (עוגיות) הנוצרים במחשבך האישי ו/או במכשיר תקשורת אחר ו/או בדפדפן הגלישה שבו הינך עושה שימוש.
 על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית קבצים אלה משמשים את חברת הפרסום  ככלי לאיסוף מידע והתאמת הפרסומות שיופנו אליך בהתאם להרגלי הגלישה שלך ותחומי העניין והשירותיים העשויים להתאים לך באתר.
יש להדגיש כי ניהול מערכת הפרסומות וקובצי ה - "Cookies " על ידי חברות הפרסום השונות הינו עצמאי ועל פי נהלי חברת הפרסום הספציפית ולא בהתאם למדינית הפרטיות של הבעלים והאתר.
קיימת בפניך האפשרות להימנע ו/או לחסום ו/או לנקות את  קובצי ה-Cookies  במחשבך האישי ו/או במכשיר תקשורת אחר באמצעות שינוי במאפייני ההגדרות בדפדפן הגלישה שבו הינך עושה שימוש.
 

הבעלים על פי שיקול דעתם החלטתם ומדיניותם שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית למקם את הפרסומות ולשנות את מיקומם מעת לעת , לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, או כל סוג אחר, גודלן וצורתן, בכל חלק או מדור או ממשק של האתר לרבות בתוך ו/או בצמוד למודעות המפורסמות על ידך בתשלום ו/או בחינם.

קבצי
Cookies(עוגיות)

 
האתר משתמש ב-Cookies  (עוגיות) לצורך תפעולו השוטף והתקין ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שלך באתר, לאבטחת מידע, לאימות וזיהוי פרטים כגון שם משתמש וסיסמא והתאמת האתר להעדפותיך האישיות ובכפוף להוראות כל דין.
ידוע לך כי קיימת בפניך האפשרות להימנע ו/או לחסום ו/או לנקות את  קובצי ה-Cookies  במחשבך האישי ו/או בכלי התקשורת שבו אתה עושה שימוש, באמצעות שינוי מאפייני ההגדרות בדפדפן שבו הינך עושה שימוש.
 

 


השימוש במידע ומדיניות הפרטיות


שימושך באתר, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים באופן אוטומטי על ידי הבעלים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת פרסום מודעות בלוחות המכירות, פרסום עסק ו/או אתר באינדקס עסקים, שליחת תמונות לממשק התמונות והגלריה, עיון בעמודים או ממשקים ספציפיים, רישום תגובות למאמרים, שיתופים לאתרים ו/או פלטפורמות אחרות (צד ג') של חומר שמצאת באתר, אתרי האינטרנט שמהם הגעת, משך זמן השהיה באתר ועוד.
בנוסף גם הנתונים והמידע האישי המתייחס והמזהה אותך אישית ואשר תמיד יימסר לנו ביזמתך בעת הרשמתך לאתר במידה ותרשם ובהתאם לפירוט שדות הנתונים שתמלא בדף ההרשמה ולרבות המידע שנקבל מאתר FACEBOOK במידה ונרשמת דרכו לרבות כתובת ה- IP שלך, יישמר במאגרי הנתונים של הבעלים והם מתחייבים בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף לתנאי התקנון ולמדיניות הפרטיות שבו או על פי הוראות כל דין.

הבעלים מתחייבים כי השימוש במידע שייאסף ישמש לצרכים הבאים:
הפעלת השירותים השונים באתר והתאמתם לאופי הגלישה שלך ושל שאר הגולשים באתר.
שיפור,הוספה,ביטול,צמצום השירותים או הממשקים או המדורים הקיימים באתר.
התאמת הפרסומות שיופנו אליך בהתאם להרגלי הגלישה שלך ותחומי העניין והשירותיים העשויים להתאים לך.
שליחת הודעות אליך בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים מידע בדבר תחומי הפעילות של האתר, שירותים, וכן מידע בעל תוכן שיווקי ופרסומי.(דיוור ישיר דרך רשימת תפוצה) וזאת רק במידה ונרשמת לשירותי הדיוור הישיר ורשימת התפוצה של האתר ורק בהתאם לתחומי הענין שסימנת בעת הרשמתך למערכת הדיוור הישיר.
לאפשר לך קנייה או רכישה של מוצרים ושירותים באתר לרבות פרסום מודעות , קידום אתרים ו/או עסקים שבבעלותך ורכישת פרסום.
אימות וזיהוי הפרטים שתמסור בעת הרשמתך, כגון שם משתמש וסיסמא לצורך כניסה חוזרת לאתר ופרטי אמצעי תשלום.
למען הסר ספק כל המידע שאינו אישי ואשר אינו כולל את הנתונים האישיים אשר תמסור בעת הרשמתך לאתר ו/או למערכת התפוצה (דיוור ישיר) ושבעיקרו סטטיסטי יוכל לשמש את הבעלים לצורכי קידום האתר, לרבות לשימוש למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידי הבעלים ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה אותך באופן אישי בהתאם לנתונים שתמסור בעת הרשמתך לאתר ו/או לאחד הממשקים שבאתר.מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לחשוף את המידע לרבות הנתונים האישיים שלך, בהתאם להוראות צו בית משפט שיורה לבעלים לנהוג כך ו/או במסגרת הליכים משפטיים ו/או במקרה של הפרת התקנון ותנאי השימוש באתר על ידך לצורך הגשת תלונה ברשויות החוק או נקיטת אמצעים משפטיים .
למען הסר ספק, במידה והבעלים ימכרו ו/או יעבירו ו/או ימסרו ו/או יתאחדו עם אתר אחר ו/או תאגיד ו/או יחיד ו/או כל צד ג' ובלבד שהגוף החדש או אותו צד ג' יקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות לעיל, יוכלו הבעלים למסור את כל המידע המצוי ברשותם לאותו צד ג' לרבות הנתונים האישיים שלך ללא הסכמתך.
מובהר כי מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת והודעה מתאימה על כך תפורסם באתר.


 

 
 


אבטחת המידע


הבעלים מאבטחים את המידע והתכנים הנמצאים באתר במערכות חדישות ומתקדמות.
על אף מאמצי האבטחה והיות שהאתר קשור ונתמך באמצעים כגון קווי התקשורת ושרתים בהם הוא מאוחסן והואיל ולא ניתן לספק אבטחה מושלמת והגנה מפני חדירות בלתי מורשות ובלתי חוקיות לרבות מתקפת סייבר של צד ג', הבעלים אינם יכולים להתחייב בפניך ו/או בפני שאר המשתמשים באתר כי האתר ו/או השרתים בהם הוא מאוכסן ו/או קווי התקשורת שמחוברים אליו יהיו חסינים ומוגנים באופן מוחלט מפני פריצה או חדירה בלתי חוקית של צד ג'.
במידה ותתבצע פריצה או חדירה או מתקפת סייבר בלתי מורשית לאתר ו/או לשרתיו ו/או לקווי התקשורת על ידי צד ג' באמצעים בלתי חוקיים מתחייבים הבעלים לחסום לנעול ולאבטח את הפרצה במהירות האפשרית וזאת מיד בהיוודע להם העניין.
ידוע וברור לך כי בכל מקרה הבעלים וכל מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא במקרה של חדירות או פריצות בלתי מורשות ו/או חוקיות של צד ג' שאינם בשליטת הבעלים לרבות הפצת מידע ותכנים הנמצאים באתר לרבות נתונים אישיים, כתוצאה ועכב פריצות וחדירות אלו.  


 


זכות לעיון במידע על-פי חוק הגנת הפרטיות

 
על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שמצא לאחר עיון במידע שעליו כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
שמורה לך הזכות לפנות לבעלים באמצעות טופס "
צור קשר"  ולבקש לעיין במידע שנאגר עליך ואשר מוחזק במאגר האתר על ידי הבעלים.
במידה ובמהלך גלישתך ו/או שימושך בממשקי האתר מצאת מידע עליך שלדעתך אינו נכון או לא שלם או לא ברור נבקשך לפנות להנהלת האתר באמצעות לחיצה על כפתור
"צור קשר"
 ולהסביר בצורה ברורה ,לרבות צירוף אישורים ,מסמכים או כל פרט אחר שיתמוך ויאמת את גרסתך ,להסביר ולפרט מה אינו נכון או שלם או מעודכן והיכן מצאת זאת באתר, לרשום את שמך המלא וכתובתך או כתובת המייל שלך לצורך חזרה אליך ובירור הנושא.
 

 


זכויות יוצרים וקניין רוחני


הנך מצהיר שידוע לך כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות, שמו, עיצובו הגראפי, מבנה האתר, הטקסטים והתמונות המופיעים בו, פטנטים, ממשקים ייחודיים ובלעדיים בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, זכויות ההפצה, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא שייכים לבעלים.
אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לפרסם ו/או להעביר לצד ג' את הנ"ל חלקם או כולם, אלא אם ניתנה לך הסכמת הבעלים ו/או מנהלי האתר מראש ובכתב.

למען הסר ספק כל המידע שתכניס לאתר לרבות מודעה שתפרסם באתר כולל התמונות ו/או הסרטון שבה ו/או בכל תמונה שתעלה לממשק התמונות ו/או בכל מאמר שתכניס לאתר, הינך מאשר בעצם מסירתו והכנסתו של המידע לאתר כי הינך בעל הזכויות שבו וכי הינך רשאי לפרסמו.ידוע לך כי עם מסירת והכנסת המידע לאתר על ידך הינך מקנה לאתר ולבעלים רשיון חינם לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן להשתמש במידע שהכנסת לצורכי קידום האתר, לרבות לשימוש למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידי הבעלים ו/או כחלק מנתונים המועברים לפיתוח ממשקים חדשים ועוד.
ידוע לך כי כל תמונה או סרטון הנשלחים לאתר על ידך בצמוד למודעה או תמונה הנשלחת על ידך לממשק התמונות באמצעות מחשבך או כלי תקשורת אחר שברשותך הינה באחריותך בלבד.
במידה ויתברר כי התכנים והמידע ששלחת והכנסת לאתר לרבות תמונות או סרטונים או מאמרים או מודעות או חומר אחר מהווה הפרה של זכויות יוצרים והדבר הובא לידיעת הבעלים,יפעלו הבעלים למחיקת החומר נשוא ההפרה והבעלים לא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או זכויות יוצרים שהופר על ידך כתוצאה מפרסום זה וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לבעלים בקשר עם כך.
כמו כן ידוע לך כי אין הנהלת האתר והבעלים מתחייבים להכניס ולפרסם באתר כל תמונה ו/או מאמר שישלחו על ידך דרך ממשק התמונות או בכל דרך אחרת וכי 
הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לא לאשר ו/או לפרסם כל תמונה ו/או מאמר שתוכנם אינו ראוי ו/או אינו חוקי ו/או אינו עומד בקריטריונים ובתקנון האתר ו/או אשר יש בהם כדי לפגוע בכל אדם או מוסד או ישות משפטית.


תכנים אסורים


מבלי לפגוע מכל האמור לעיל הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין ו/או לשלוח לאתר לרבות בלוח המודעות ו/או לאינדקס העסקים ו/או לאינדקס האתרים ו/או לממשק התמונות אחד או יותר מן התכנים הבאים:
 

 • כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות כגון זכויות יוצרים או פטנטים רשומים או סימני מסחר של צד ג'
 • כל חומר פורנוגראפי,אלים ,גזעני ,פוליטי וביטחוני המפר הוראות כל דין ו/או יכול פגוע ברגשות הגולשים או חלקם .
 • כל חומר הכולל פרטים אישיים וכל פרט מזהה אחר הנוגע לקטינים.
 • הודעות גזעניות מכל סוג לרבות הודעות המכוונות לאפליה אסורה.
 • כל חומר המכיל מידע מסולף ו/או שקרי ו/או מטעה ו/או כל חומר שעלול להטעות.
 • כל חומר אשר אינו רלוונטי למודעה המפורסמת ומכיל מידע פרסומי ו/או שקרי ו/או מטעה.
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות, יישומים מזיקים  וכיוצא בזה.
 • כל חומר בלתי-חוקי, המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
 • כל חומר המהווה לשון הרע ו/או הוצאת דיבה על אדם ו/או על חברה פרטית או מסחרית או ציבורית.
 • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט או צנזורה צבאית .
 • כל חומר המנוגד לתנאי השימוש של האתר ועלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי ולקוחות האתר ו/או בבעלים. 
 • כל חומר המהווה באופן ישיר או עקיף פגיעה בביטחון המדינה או אזרחיה .

היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, תעמוד לבעלים הזכות לנקוט בכל הליך משפטי כנגדך. 

 
שרות לקוחות


באתר קיימת מחלקת שרות לקוחות בהתאם לחוק.
בכל בקשה ו/או בעיה ו/או תלונה לרבות בקשה לניתוק מאחד משרותי האתר שנרשמת אליהם או תלונה בקשר להפרת זכויות יוצרים  או תלונה בקשר למדיניות הפרטיות או עזרה בהכנסת מודעה או תמונה, או מאמר,או עסק , תוכל לפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו 
info@seazone.co.il או באמצעות תיבת "צור קשר" שבאתר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

יש לציין באופן ברור את מהות הבעיה ו/או התלונה שמך המלא וכתובת תקינה שבה ניתן ליצור עימך קשר חזרה.
 
 

 


תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית


על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לתקנון ו/או לתנאי  השימוש ו/או לכל מחלוקת באתר.
 
הנני מצהיר כי קראתי את תקנון ותנאי השימוש באתר ואני מסכים לתנאים המפורטים בהם ומתחייב לכבדם.